Profesionalna elektronika

liva usluge

Profesionalna elektronika, naročito elektronika za posebne namjene je jedno od područja djelatnosti tvrtke. Elektronika i elektronički uređaji vezani uz sustave koji uključuju informatiku i automatizaciju predstavljaju osnovno područje interesa. Radimo sa raznim uređajima trećih strana (instrumentima , mjerilima, aktuatorima, pokazivačima i sl), koje povezujemo u sustav te omogućujemo informatičko praćenje istih. Elektronika na razini sklopova koju podržavamo može se podijeliti na: Elektronika tj. elektronički sklopovi vlastite proizvodnje, te elktronika i elektronički sklopovi trećih strana. I jedni i drugi mogu biti sklopovi sa standardnim funkcijama i protokolima ulaza i izlaza ili funkcijama kod kojih elektronika pretvara razne nestandardne ulazne i/ili izlazne signale internim funkcijama u oblike koji se koriste u sustavu. Bavimo se i sustavima kod kojih je elektronika ugrađena u procese ili onima kod kojih elektronika upravlja procesima (automatizacija). Tijekom poslovanja ukazala se potreba za elektroničkim sklopovima i uređajima posebnih svojstava koje je moguće uklopiti u sustave sa distribuiranom inteligencijom, pa smo razvili vlastiti uređaj/međusklop koji razne elektroničke sklopove, uređaje i programske aplikacije (software) povezuje putem računalne mreže. Uređaj smo nazvali LXM (Lightweight Xml Middleware) jer u osnovnoj varijanti komunicira koristeći XML format. Elektronika uređaja sastoji se od mikrokontrolera i serijskih i paralelnih ulaza/izlaza raznih konfiguracija. Uređaj podržava i jedan ethernet port koji omogućuje da ga programska aplikacija koja se izvodi na računalu tretira kao inteligentni mrežni čvor. Svrhu i način korištenja definira program u mikrokontroleru, tako da je moguće ostvariti različite funkcije prema potrebama sustava. Uređaj je u pvc kućištu na kojem su potrebni priključci - konektori ovisno o namjeni, no elektronika uređaja se može ugraditi u kućište adekvatno primjeni. Napajanje uređaja je 9V AC ili DC. Za određene namjene i konfiguracije kućište može biti prilagođeno ugradnji napajanja unutar samog kućišta. Uređaj koristimo i za vlastite aplikacije koje se mogu ali ne moraju uklapati u druge sustave. Primjer je sustav kontrole pristupa (access control), kod kojeg su na LXM uređaje priključeni RFID čitaći (Mifare) na kojima se vrši identifikacija nositelja RFID kartice, te ovisno o rezultatu provjere u bazi podataka dozvoljava ulaz/prolaz na kontrolnom mjestu automatskim aktiviranjem električke brave. Budući da uređaj koristi ethernet komunikaciju, nije potrebno izvesti posebno kabliranje što pojeftinjuje i pojednostavljuje ugradnju. Sustav kontrole pristupa je on-line, tako da nema potrebe za propagacijom identiteta prema čitačima na nadzornim mjestima. Kako kod sustava kontrole pristupa, gdje su uređaji - čitači raspoređeni na velikom području, moguće je i druge razbacane komponente ili uređaje (pokazivače - displeje, bar kod čitače, rampe, brave, vage, brojače, tipkovnice i sl. ili kombinacije istih) povezivati na računalnu mrežu i koristiti ih za uključivanje u računalne (programske) aplikacije. Funkcioniranje sustava određuje računalna aplikacija i konfiguracija komponenti, sve prema potrebama koristnika. Elektronika uređaja koji se priključuje može imati vlastite protokole i vrste signala, a postoji i mogućnost da se napajaju iz LXM uređaja. Pretvorba protokola priključenog elektroničkog uređaja omogućuje da se aplikacija ne mijenja ako se priključi uređaj drugog proizvođača ili čak drugi tip uređaja. Prema zahtjevima kupaca, možemo razviti i proizvesti i razne uređaje za specifične namjene.

logo-liva-prozirni-bijeli-132.png

Gdje se nalazimo?Tvrtka je smještena u

A Remetinečka cesta 77a, Zagreb, Hrvatska
T 01 6551 444
M 098 218 604
Copyright © 2022 Liva.

Design & Development By Domidona IT

Fast and reliable Web Hosting

Professional 2020 CAD solution

01 6551 444Remetinečka cesta 77a, Zagreb, Hrvatska